Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Працевлаштування інвалідів: від реєстрації у Фонді до звітності

З’ясуємо, як роботодавцеві зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів та яку звітність слід подавати

Як ми розповідали у попередній аналітиці роботодавці, які мають 8 та більше найманих працівників (далі — роботодавці), відповідно до ст. 17, 18 Закону №875, зобов’язані:

—    виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів (у т.ч. спеціальні робочі місця з необхідними для них умовами праці);

— надавати Держлужбі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів;

—     звітувати Фонду соцзахисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у встановленому порядку.

Зверніть увагу! Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування роботодавцем інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Докладніше про те, як правильно прийняти такого працівника на роботу, нюансах оформлення, створення робочого місця та  організації роботи - читайте в першій частині аналітики.

 

Реєстрація у Фонді соцзахисту інвалідів

Роботодавці, у яких кількість працюючих за основним місцем становить 8 і більше осіб, зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду за місцем державної реєстрації до 1 лютого, що настає за роком створення  чи збільшення кількості працюючих (п. 3 Порядку реєстрації у фонді). На сьогодні це можна зробити особисто у відділенні Фонду або поштою. Реєстрація провадиться безоплатно.

Для цього роботодавцям слід подати такі документи:

  • заяву за формою, затверджену Наказом № 98;
  • виписку або витяг із ЄДР;
  • копію довідки про включення в реєстр неприбуткових установ, виданої податковим органом (для бюджетних установ).

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою і копією довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Наказом № 98.

Оригінали документів надають під час подання заяви. Якщо відбувається подача заяви поштою, копії документів слід завірити нотаріально.

Дата реєстрації у відділенні Фонду - це дата подання документів, у разі надсилання поштою – дата на поштовому штемпелі.

 

Звітуємо у центр зайнятості за формою №3-ПН

Щоразу, коли є відкрита вакансія, виникає обов’язок подавати звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». В тому числі цей звіт слід подати, коли потрібно працевлаштувати інваліда.

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Інформацію про інвалідів цьому звіті слід зазначати у другому розділі в графі «Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування залишилося 10 і менше років.»

Незважаючи на відсутність штрафних санкцій за неподання звіту № 3-ПН, судова практика схильна розглядати цей звіт як доказ інформування органів зайнятості про наявність вільних робочих місць для інвалідів.

Неналежне інформування центру зайнятості про наявність вакансій для інвалідів вважається порушенням та підставою  для застосування адміністративно-господарських санкцій (постанова ВАСУ від 17.03.2016 р. № К/800/4754/15).

 

Чи захистить подання  форми №3-ПН при непрацевлаштуванні інваліда?

 Фонд соціального захисту інвалідів у листі від 12.09.2016 р. №1/6-690/04 зазначив,  що на законодавчому рівні імперативно визначено єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і порядок його обчислення.

Норми законодавства не ставлять відповідний обов'язок підприємства в залежність від будь-яких обставин, із яких інвалід не може працювати на підприємстві, не встановлюють підстав, за яких роботодавець може бути звільнений від обов'язку виконання нормативу та звільнений від відповідальності за невиконання нормативу.

У який спосіб виділити та створити додаткові місця для працевлаштування інвалідів згідно із законодавством -  має вирішити підприємство.

Роботодавці мають право в разі незгоди відстоювати власні інтереси в суді.

Але Держслужба зайнятості в листі від 14.09.2016 р. №ДЦ-01-6415/0/616 зазначила: не передбачено постійного підтвердження чи повторного подання інформації про потребу в робочій силі (форма №3-ПН) у разі тривалого неукомплектування вакансій. А щодо заходів, які допоможуть роботодавцю довести в суді, що він зробив усе можливе для працевлаштування людей з інвалідністю, відповідає: у разі подання державній службі зайнятості лише форми № 3-ПН не можна вважати, що роботодавець зробив усе можливе для працевлаштування фахівця з інвалідністю. Про це ми писали тут>>

Отже, зданий звіт за ф. №3-ПН не може захистити від штрафів у разі непрацевлаштування необхідності кількості інвалідів.

 

Нюанси подання та заповнення звіту за формою №10-ПІ

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів роботодавці складають та подають щороку до 1 березня, наступного після звітного періоду, у відділення Фонду за місцем реєстрації, за формою №-10 ПІ. У самій формі звіту зазначено -  «не пізніше 1 березня».

Датою надходження звіту вважають:

  • дату подання його роботодавцем до відділення Фонду;
  • у разі надсилання поштою – дату на поштовому штемпелі.

В електронному вигляді звіт не подають.

Порядок заповнення цього звіту зазначено в Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджений Наказом № 42 (далі – Інструкція № 42).

Більше про правила заповнення та подання цього Звіту читайте в аналітиці від редакції>>

Яка відповідальність передбачена за незабезпечення працевлаштування інвалідів, - читайте тут>>

 

Як визначити облікову кількість працівників?

Норматив встановлюється, якщо на підприємстві за звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників за рік становить 8 та більше осіб. При цьому ця чисельність обчислюється відповідно до Інструкції № 286. На цю особливість вказували й фахівці Мінсоцполітики у листі від 04.05.2016 р. №108/19/71-16. У ньому ж наведено приклади розрахунку середньооблікової чисельності працівників.

Відповідно до пп. 3.2.1 Інструкції №286 середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Не враховуються  до облікової кількості штатних працівників такі категорії:

  • працівники інших підприємств, прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники);
  • особи залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру (п. 2.6 Інструкції № 286).

Відповідно до пп. 3.2.2 Інструкції № 286 для обчислення показника середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються усі категорії працівників, окрім працівників, які перебувають у відпустках:

  • у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

А от штатних працівників, включно й інвалідів, які працюють на умовах неповного робочого часу (на 0,5, 0,25 ставки) до розрахунку включають як цілу одиницю.

Також, якщо на підприємстві є працівники, які працюють за внутрішнім сумісництвом  їх слід враховувати в обліковій кількості як одну фізичну особу.

Середньооблікова кількість працівників за рік розраховується шляхом підсумовування середньооблікової кількості в кожному місяці роботи підприємства протягом року й ділення отриманої суми на відповідне число місяців.

При цьому фахівці Мінсоцполітики вказували, що робити у разі зменшення середньооблікової кількості працівників у поточному році порівняно з попередніми. У такому разі підприємству у поточному році необхідно повідомити відділення Фонду соціального захисту інвалідів про зменшення середньооблікової чисельності за звітний період.

 

Особливості заповнення звіту за ф. № 10-ПІ

До рядка 01 записують середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік. При цьому працевлаштованих інвалідів також включають для розрахунку цього показника.

В рядок 02 записують середньооблікову кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (тобто інвалідів, які працюють на підприємстві). Ці два показники визначають згідно з Інструкцією №286.

У рядку 03 фіксують річний норматив із працевлаштування інвалідів для підприємства (підприємця). Роботодавці з кількістю працюючих від 8 до 25 осіб записують «1». А підприємства, де наприклад, 53 особи, множать інформацію з рядка 01 на 4%. Результат – 2,12 особи округляється до цілого та записується в рядок 03 цифра «2».

Далі порівнюють показник рядка 02 і 03, тобто фактичну кількість працевлаштованих інвалідів і норматив. Якщо значення рядка 03 більше рядка 02, то норму не виконано і необхідно самостійно обчислити й сплатити штрафні санкції.

Також про особливості заповнення звіту читайте тут.

 

Відповідальність за невиконання нормативу та неподання звіту за ф. №10-ПІ

Штраф за невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів за звітний рік потрібно перерахувати Фонду соціального захисту інвалідів до 15 квітня наступного за звітним.

Докладно про те, яка відповідальність неподання звіту за ф. №10-ПІ і недотримання річного нормативу з працевлаштування інвалідів -  читайте у тут, тут і тут.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відповідальність , Звітність , Інваліди , Фонд інвалідів , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 7

Новини по темі

Консультації по темі