Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Врахування премій при обчисленні відпускних

Як порахувати середню зарплату для оплати відпустки у випадку, якщо у розрахунковому періоді працівнику виплачувались місячні, квартальні або річні премії? А якщо виплачувалась одноразова винагорода за підсумками роботи за рік? Розглянемо на прикладах

Які виплати враховуються при розрахунку відпускних? 

Відповідно до п. 3 Порядку  №100 при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються:

  • основна заробітна плата;
  • доплати і надбавки;
  • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
  • винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

При обчисленні середньої зарплати для оплати за час щорічної та додаткових відпусток або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Доплата до розміру мінімальної зарплати є обов'язковою виплатою, яка здійснюється згідно із законодавством і відноситься до додаткової заробітної плати. Про те, що зазначена доплата враховується при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження згідно з Порядком №100, Мінсоцполітики повідомляє в листі від 25.05.2017 р. №1545/0/101-17/28.

Мінсоцполітики в листі від 23.04.2018 р. №659/0/101-18 також звертає увагу на положення абз. 6 п. 2 Порядку №100. Ним встановлено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

 

Які виплати не враховуються?

Вичерпний перелік виплат, які не включаються при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження, визначений п. 4 Порядку №100. До таких виплат відносяться, як правило, одноразові виплати (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1. Перелік одноразових виплат, які не враховуються при нарахуванні відпускних.


з/п
Види виплат, що не включаються при обчисленні середньої зарплати Складові виплат, що не включаються при обчисленні середньої зарплати
1 Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника за винятком*
2 Одноразові виплати – компенсація за невикористану відпустку;
– матеріальна допомога;
– допомога працівникам, які виходять на пенсію;
– вихідна допомога тощо
3 Компенсаційні виплати на відрядження і переведення – добові;
– оплата за проїзд;
– витрати на наймання житла;
– підйомні;
– надбавки, що виплачуються замість добових
4 Премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції – за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
– за впровадження нової техніки і технології;
– за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів;
– за збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
– введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком**)
5 Призи грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо
6 Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати  
7 Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором  
8 Вартість безплатно виданих засобів індивідуального захисту – вартість спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
– вартість мила, змивних і знешкоджувальних засобів;
– вартість молока та лікувально-профілактичного харчування
9 Дотації – дотації на обіди, проїзд;
– вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку
10 Ювілейні премії – виплати, пов'язані з ювілейними датами;
– днем народження;
– за довголітню і бездоганну трудову діяльність;
– за активну громадську роботу тощо
11 Відшкодування вартості комунальних послуг вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування
12 Заробітна плата на роботі за сумісництвом за винятком***
13 Відшкодування шкоди суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
14 Дивіденди, проценти доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства
15 Компенсаційні виплати компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати
*– доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
– різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками;
** – премії за введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності;
*** – доплати за сумісництво працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством

 

Як враховуються місячні премії?

Місячні премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату. Але при цьому є нюанси, які слід пам’ятати.

Так, існують премії, які мають статус одноразових виплат. І ось вони до розрахунку відпускних не включаються.

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Премії, які не враховуються до розрахунку середньої зарплати:

  • за винаходи та раціоналізаторські пропозиції;
  • за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
  • за впровадження нової техніки та технології;
  • за збір і здавання лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збір і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
  • за введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організації, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності).

Але Мінсоцполітики в листі від 31.07.2015 р. №996/13/84-15 повідомляє, що умови преміювання, в т. ч. порядок нарахування та розміри премій, визначаються підприємствами самостійно. У випадку якщо положенням про преміювання передбачено виплату премії щомісячно за наявності фінансових можливостей, проте на підприємстві у зв'язку зі складнощами місячна премія була виплачена лише в одному місяці, то зазначена премія враховуватиметься, оскільки вона не належить до одноразових (лист Мінсоцполітики від 04.10.2016 р. №1374/13/8416).

Пунктом 3.2.3 Інструкції №5 визначено, що премії за виконання важливих і особливо важливих завдань належать до одноразових заохочувальних виплат. Тому згідно з п. 4 Порядку №100 виплати за виконання окремих доручень, у т. ч. премії за виконання особливо важливих завдань (крім премій за підсумками роботи за рік), не враховуються при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження (лист Мінсоцполітики від 24.11.2017 р. №262/0/103-17).

І ще, у разі коли премія була нарахована в місяці, в якому працівник перебував у відпустці без збереження зарплати на підставі п. 6 ст. 25 Закону №504 (відпустка без збереження зарплати тривалістю до 30 к. д. щорічно надається пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи), то сума премії та дні, протягом яких працівник перебував у відпустці без збереження зарплати, не будуть враховуватися при обчисленні середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки. 

У випадку, якщо працівнику надавалась вищеназвана відпустка меншої тривалості або вона надавалася не з початку місяця і в місяці, в якому працівнику виплачувалась премія, крім днів відпустки без збереження заробітної плати, є ще хоча б декілька робочих та вихідних днів, то зазначена премія буде враховуватися. 

 

Приклад 1. Сума премії та дні, протягом яких працівник перебував у відпустці без збереження зарплати, при обчисленні середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки

  премія не враховуватиметься премія буде враховуватись
Розмір премії, яка була нарахована та виплачена в квітні 15200 грн 15200 грн
Термін відпустки без збереження ЗП З 1 по 30 квітня 2019 р. З 1 по 10 квітня 2019 р.
Кількість днів відпустки без збереження ЗП 30 к.д. 10 к.д.
Кількість днів, які включаються до розрахунку немає 20 к.д.

 

Як враховуються премії, що виплачуються більш як за місяць?

Премії за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців включаються до розрахунку в тому місяці, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю.

 

Приклад 2. Врахування квартальної премії в розрахунку відпускних

Працівник йде у щорічну відпустку тривалістю 14 к.д. з 14.02.2019 р. У розрахунковому періоді (лютий 2018 р. – січень 2019 р. ) працівнику було нараховано:

зарплату  за фактично відпрацьований час- 150 000 грн;

премію за І квартал 2018 р. у травні 2018 р. – 10 000,00 грн;

премію за ІІ квартал 2018 р. у липні 2018 р. – 2300,00 грн.

Рахуємо відпускні:

1) Визначимо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

365 к.дн. – 11 св.дн. = 354 к.дн.

2) Визначимо середньоденну зарплату:

(150 000,00 грн + 10 000,00 грн + 2300,00 грн )/354 = 458,47 грн

3) Визначимо суму відпускних:

458,47 грн х 14 к.дн. = 6418,58 грн

Як бачимо, до розрахунку середньої зарплати входить вся сума зарплати та усі суми квартальних премій, нарахованих у розрахунковому періоді.

 

Як враховується винагорода за рік?

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. 

Але одноразова винагорода за сумлінну працю або зразкове виконання трудових обов'язків, яка виплачується держслужбовцям один раз на п'ять років, не враховується під час обчислення середньої зарплати у всіх випадках її збереження (лист Мінсоцполітики від 17.09.2010 р. №827/13/84-10).

 

Приклад 3. Водію, який працює на підприємстві з 15.05.2009 р. з окладом 10000 грн (із преміями та іншими виплатами відповідно до законодавства та колективного договору) за його бажанням надано щорічну відпустку терміном 24 к.дн. з 20 травня 2019 р.

Виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю її надання наведені в табл. 2. Завантажити таблицю можна тут >>>

На підставі сум виплат за останні 12 календарних місяців роботи, розрахуємо суму відпускних.


з/п
Найменування показника Розрахунок Показник
1 Розрахунковий період з травня 2018 р. по квітень 2019 р. 12 місяців
2 Фактична зарплата, включаючи всі виплати Визначається сума нарахувань за кожний місяць розрахункового періоду 231412,42 грн
3 Виплати, що враховуються при обчислені середньої зарплати для нарахування відпускних:   192596,60 грн
3.1 посадовий оклад   100772,72
3.2 оплата щорічної основної відпустки   12120,39
3.3 допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю   3975,00
3.4 оплата праці за час перебування у відрядженні   6912,00
3.5 оплата за час перебування на навчанні   3975,00
3.6 надбавки до окладу за суміщення професії (посади)  вантажника   20154,54
3.7 та доплати виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника – експедитора   3150
3.8 надбавка за інтенсивність праці   10077,27
3.9 надбавка за класність водіям (машиністам) транспортних засобів   25193,18
3.10 оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні   4000,00
3.11 оплата простоїв не з вини працівника (під час ремонту транспортного засобу)   2266,50
4 Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за вирахуванням святкових та неробочих днів) 365 – 11 354 к.д.
5 Середньоденна  зарплата 197596,60 грн. : 354 к.д. 558,18 грн
6 Відпускні за 24 к.д. 558,18 грн. х 24 к.д. 13396,32 грн

 

Приклад 4. Інженеру ІІ категорії, який працює в проектно-вишукувальному інституті з 15.05.2009 р. з окладом 20000 грн (із преміями та іншими виплатами відповідно до законодавства та колективного договору) за його бажанням надано щорічну відпустку терміном 24 к.д. та 4 к.д. додаткової за ненормований робочий день з 20 травня 2019 р.

Виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю її надання, наведені в табл. 3. Завантажити таблицю можна тут >>>


з/п
Найменування показника Розрахунок Показник
1 Розрахунковий період з травня 2018 р. по квітень 2019 р. 12 місяців
2 Фактична зарплата, включаючи всі виплати Визначається сума нарахувань за кожний місяць розрахункового періоду 512218,00 грн
3 Виплати, що враховуються при обчислені середньої зарплати для нарахування відпускних:   435258,00 грн
3.1 посадовий оклад   202000,00
3.2 щорічна основна відпустка   31150,00
3.3 доплата різниці в посадових окладах   7000,00
3.4 оплата праці за час перебування у відрядженні   27176,00
3.5 оплата за час перебування на навчанні   11610,00
3.6 надбавка за інтенсивність праці;   62700,00
3.7 премія квартальна за високі досягнення в праці   30922,00
3.8 знання та використання в роботі іноземної мови   20900,00
3.9 науковий ступінь   41800,00
3.10 Винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років   24250,00 грн
за 2019 рік – 27000,00 27000 грн. : 12 міс. х 1 2250,00
за 2018 рік – 24000,00 24000 грн. : 12 міс. х 11 22000,00
4 Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за вирахуванням святкових та неробочих днів) 365 – 11 354 к.д.
5 Середньоденна  зарплата 486508,00грн. : 354 к.д. 1374,32 грн
6 Відпускні за 28 к.д. 1374,32 грн. х 28 к.д. 38480,86 грн

***

Читайте також: Премії та винагороди за рік у розрахунку відпускних

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відпустки , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі