• Посилання скопійовано

Оплата відрядження: за середньою зарплатою чи за окладом?

Мінекономіки у свіжому листі нагадує, що згідно зі ст. 121 КЗпП під час відрядження за працівником зберігається зарплата в розмірі, не меншому ніж середній заробіток. Як ця норма застосовується на практиці?

Оплата відрядження: за середньою зарплатою чи за окладом?

У листі від 05.04.2024  Мінекономіки нагадує такі правила. 

Відповідно до ч. 3 ст. 121 КЗпП працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Тобто для дотримання встановлених чинним законодавством трудових гарантій такому працівнику необхідно порівняти його денний заробіток, що склався в місяці перебування в відрядженні, із його середнім заробітком.

До денного заробітку працівника, який має порівнюватися із середньоденним заробітком при оплаті періоду відрядження, включаються всі складові зарплати, які працівник отримує згідно з умовами трудового, колективного договору у місяці, у якому він перебував у відрядженні: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.

При цьому розрахунок середньої заробітної плати для оплати праці за виконану роботу працівнику, який перебуває у відрядженні, для порівняння її з одноденним заробітком, що складеться у працівника в місяці перебування у відрядженні, має проводитись після проведення з цим працівником всіх розрахунків по заробітній платі за умовами трудового договору за підсумками його роботи в місяці перебування ним у відрядженні, зокрема, по закінченню квітня, виходячи з мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено законодавством на час проведення зазначеного розрахунку.

Звичайний алгоритм дій роботодавця при оплаті відрядження ми наводили тут.

Тобто роботодавцю потрібно буде порахувати дві зарплати:

  • одну таку, яку працівник отримує в місяці відрядження за 1 годину виходячи з його окладу (тарифної ставки) тощо і норми робочого часу, встановленої такому працівникові цього місяця, та, як наголошує Мінекономіки у згаданому листі, з усіх решта доплат, які входять до зарплати працівника у місяці відрядження;
  • другу середню - виходячи з розрахункового періоду два місяці перед місяцем відрядження. Позаяк ідеться про оплату відпрацьованого часу, то беремо до розрахунку виплати, нараховані у цих місяцях (за винятками, про які скажемо нижче), і ділимо на кількість відпрацьованих годин у цих місяцях.

Щодо розрахунку другої зарплати, яка є середньою. Про розрахунковий період ми вже сказали. Тепер щодо того, з яких нарахованих працівнику доходів її рахують.

У п. 4 Порядку №100 зазначено перелік виплат, які не враховують під час розрахунку середньої зарплати.

Отже, обчислюючи середню заробітну плату, не враховують:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов’язків працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці у посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державну допомогу, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов’язані зі святковими та ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та суму коштів на їх відшкодування;

ї) заробітну плату на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

м) заробітну плату, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

н) винагороди державним виконавцям;

о) грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Зверніть увагу! Обчислюючи середню заробітну плату за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховують виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадянських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо), та допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Таким чином, роботодавець матиме дві зарплати за 1 годину відпрацьованого часу. Для оплати відрядження береться більша із цих порахованих зарплат.

При цьому за години, відпрацьовані під час відрядження у вихідний день (якщо працівникові не надаватиметься інший день відпочинку, а буде проведено подвійну оплату і це чітко зазначено в наказі), обрану більшу зарплату за 1 годину треба помножити на два.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»