• Посилання скопійовано

Зміна розміру мінімальної зарплати з квітня 2024 року: які наслідки для бізнесу?

Від розміру мінімальної зарплати залежать не лише витрати на оплату праці, але й розмір деяких податків, а також штрафи за порушення трудових відносин та норм ПКУ. Проте не всі вони змінюються через зміну МЗП з квітня 2024 року

Зміна розміру мінімальної зарплати з квітня 2024 року: які наслідки для бізнесу?

На початку року ми писали про наслідки для бізнесу завдяки Закону про Держбюджет на 2024 рік. Але з 1 квітня розмір МЗП буде збільшено до 8 000 грн (з 1 січня її розмір становив 7 100 грн). 

Проте розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб протягом 2024 року становитиме 3 028 грн. 

 

Що зміниться з 1 квітня? 

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства

За новим Законом про АТ мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 200 мінімальних зарплат виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Тож з квітня 2024 року мінімальний розмір статутного капіталу для АТ становитиме 1 600 000 грн.

 

Штрафи за порушення законодавства з праці

Про те, що фінансову відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства встановлено у вигляді штрафів, розмір яких прив'язаний до розміру місячної мінімальної зарплати, ми зазначали у своїх новинах та статтях доволі часто.

Це встановлює ст. 265 КЗпП. Тому розміри штрафів у І кварталі та з 1 квітня будуть різними. Далі наводимо розміри штрафів станом на 1 січня та 1 квітня 2024 року:

Вид порушення

Розміри штрафів з 1 січня 2024 року 

Розміри штрафів з 1 квітня 2024 року 

Неоформлені працівники та зарплата «у конвертах»

10 мінзарплат (71 000 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження;

30 мінзарплат (213 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

10 мінзарплат (80 000 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження;

30 мінзарплат (240 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 мінзарплати (21 300 грн)

3 мінзарплати (24 000 грн)

Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених працівників та зарплати «у конвертах»

16 мінзарплат (113 600 грн)

16 мінзарплат (128 000 грн)

Порушення строків виплати зарплати

3 мінзарплати (21 300 грн)

3 мінзарплати (24 000 грн)

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2 мінзарплати (14 200 грн) за кожного працівника

2 мінзарплати (16 000 грн) за кожного працівника

Недотримання гарантій та пільг мобілізованим працівникам та строковикам

4 мінзарплати (28 400 грн) за кожного працівника.

А до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ груп застосовуватиметься лише попередження

4 мінзарплати (32 000 грн) за кожного працівника.

А до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ груп застосовуватиметься лише попередження

Інші порушення трудового законодавства

1 мінзарплата за кожне порушення (7 100 грн);

2 мінзарплати (14 200 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

1 мінзарплата за кожне порушення (8 000 грн);

2 мінзарплати (16 000 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

Втім, у період дії воєнного стану (поки що до 14 травня) у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються (ч. 3 ст. 16 Закону №2136).

 

Що з 1 квітня залишиться без змін? 

Податок на прибуток

Звісно, на ставку податку на прибуток мінімальна зарплата не впливає. Але від неї залежить окрема податкова різниця, на яку певним платникам податку потрібно коригувати визначений фінрезультат. Втім, з 1 квітня основний показник (сума), якою оперує ця податкова різниця, не зміниться. 

 

Якщо ви купуєте товари/послуги у «неприбутківців»

За пп. 140.5.4 ПКУ слід збільшувати фінрезультат на суму товарів та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру, якщо сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного року перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

У 2024 році річна вартість цих активів становитиме 177 500 грн. Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

 

Авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників

З 2023 року обмінники мають сплачувати аванс з податку на прибуток.

За пп. 141.13.2 ПКУ авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:

а) 3 МЗП за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України (у 2024 році – 21 300 грн);

б) 1 МЗП за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів (у 2024 році – 7 100 грн).

Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться, оскільки базою є МЗП на 1 січня звітного року.

 

Податкові штрафи не зміняться теж

Штраф за неподання та за помилки у звіті про підзвітні рахунки

Про те, що це за звіт і хто його має подавати, ми докладно розповідали тут і тут.

За п. 118.4 ПКУ неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не в повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до вимог п. 69.8 ПКУ тягнуть за собою накладення штрафу у 100 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Тож протягом всього 2024 року такий штраф становитиме 710 000 грн.

Зверніть увагу, що у разі якщо:

  • виявлено помилку або недостовірність даних, що містяться у звіті про підзвітні рахунки, поданому фінансовим агентом, або відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансовим агентом подано звіт про підзвітні рахунки з відомостями про незадокументовані рахунки, або виявлено подання власником рахунку недостовірних відомостей фінансовому агенту;
  • отримано повідомлення від компетентного органу іноземної юрисдикції, з якою Україною укладено міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, або укладено на його підставі міжвідомчий договір, про виявлення таким органом помилки, неповних або недостовірних даних, наданих фінансовим агентом щодо підзвітного рахунку особи, яка є резидентом відповідної іноземної юрисдикції, або про інше порушення чи невиконання фінансовим агентом зобов’язань, передбачених Угодою FATCA або Загальним стандартом звітності CRS, у тому числі про участь фінансового агента або його клієнта у правочинах або операціях, передбачених п. 39-3.6 ПКУ;
  • отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної держави на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, та інформації, яка запитується, немає у розпорядженні контролюючого органу, податківці мають право надіслати запит

Ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на такий запит контролюючого органу тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен такий факт. Тобто штраф у 2024 році становитиме 35 500 грн (п. 121.2 ПКУ). 

 

Штраф за ненадання відповіді на інші запити ДПС

За п. 121.2 ПКУ за ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит ДПС накладається штраф у 1 розмір мінзарплати (у 2024 році – 7 100 грн) за кожен такий факт. Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

 

Здійснення нерезидентом е-послуг без реєстрації платником ПДВ

За нормами п. 117.5 ПКУ у разі здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, призведе до фінштрафу у 30 МЗП (у 2024 році – 213 000 грн). Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

 

Туристичний збір

Згідно з пп. 268.3.1 ПКУ ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ, у розмірі:

  • до 0,5% – для внутрішнього туризму;
  • до 5% – для в’їзного туризму 

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Отже, зростання розміру мінімальної зарплати станом на 01.01.2024 призведе і до зростання максимального розміру туристичного збору. Максимальний розмір за добу на 1 особу становитиме:

  • до 35,50 грн – для внутрішнього туризму;
  • до 355,00 грн – для в’їзного туризму.

Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

Але, як і раніше, фактичний розмір туристичного збору на територіях кожної громади мають встановити місцеві ради.

Докладно про те, хто і як сплачує туристичний збір, ми розповідали за посиланням.

 

Податок на нерухомість

Згідно з пп. 266.5.1 ПКУ ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Отже, за 2024 рік потрібно буде сплачувати податок на нерухомість за 1 кв. м за максимальною ставкою 7 100 х 1,5% = 106,50 грн. Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

Але якою точно буде ця ставка на території певної територіальної громади, вирішуватиме місцева рада. 

 

Транспортний податок

За пп. 267.2.1 ПКУ до об'єкта оподаткування належатимуть легкові авто, у яких:

  • від дати випуску минуло не більше ніж 5 років;
  • середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня (у 2024 році – це 7 100 грн х 375 = 2 662 500 грн). Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

Нагадуємо, що ця середньоринкова вартість визначається Мінекономіки за методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року. Дізнатися про неї можна посиланням.  

 

Збір за паркування

За пп. 268-1.3.1 ПКУ ставки збору встановлюються за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Таким чином, у 2024 році максимальний розмір ставки цього збору за 1 кв. м становитиме 7 100 х 0,075% = 5,33 грн. Тобто з квітня 2024 року ця сума не зміниться.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Відповідальність, санкції і штрафи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Відповідальність, санкції і штрафи»