Главная Все новости Налогообложение Налог на прибыль

Амортизация МНМА и библиотечных фондов в налоговых разницах

Пунктами 138.1 и 138.2 НКУ предусмотрена корректировка финансового результата на сумму начисленной амортизации ОС и нематериальных активов. А вот приводит ли к корректировкам начисленная амортизация МНМА, ответили налоговики в своем письме

Зазначимо, що у нормах ПКУ щодо нарахування амортизації ОЗ та НМА та податкових різниць, пов’язаних з нею, змін у 2018 році не відбулось. Тож роз’яснення ДФС від 11.01.2018 р. №116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК побудоване на правилах застосування податкових різниць при нарахуванні амортизації МНМА, які діяли й у 2017 році. Перш за все у листі нагадуються, критерії віднесення активів до основних засобів у податковому обліку (п. 14.1.138 ПКУ):

  • матеріальна форма;
  • призначаються платником податку для використання у господарській діяльності;
  • вартість перевищує 6000 гривень;
  • очікуваний строк корисного використання більше одного року.

При цьому, до основних засобів не відносяться:

  • вартість землі;
  • незавершені капітальні інвестиції;
  • автомобільні дороги загального користування;
  • бібліотечні і архівні фонди;

Своєю чергою, згідно з п. 4 П(С)БО 7 основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Тобто матеріальні активи, що використовуються не у господарській діяльності підприємства, не відносяться до основних засобів в податковому обліку, відповідно нарахування амортизації на такі активи призведе до виникнення податкових різниць, про які ми поговоримо далі.

 

Податкові різниці

Пунктами 138.1 та 138.2 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ

Відповідні податкові різниці відображаються в додатку РІ до декларації з податку на прибуток у наступних рядках:

  • у рядку 1.1.1 додатка РІ відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, без врахування амортизації МНМА та бібліотечних фондів;
  • у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів, що визначені відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, та зменшується на суму нарахованої амортизації основних засобів, що визначені за правилами наведеними у п. 14.1.138 та 138.3 ПКУ.

У рядках 1.1.1 та  1.2.1 АМ додатку РІ з розшифруванням  у додатку АМ зазначається сума, без врахування нарахованої амортизації МНМА та бібліотечних фондів, через те, що вони не відносяться до основних засобів. 

Що ж стосується Додатку АМ, то він містить інформацію по 11 групі (МНМА) та 10 (бібліотечні фонди). Втім, відповідно до самої шапки цього додатку – Додаток АМ складається до рядка 1.2.1 додатка РІ, тобто податкової амортизації. А як самі податківці роз’яснюють, у МНМА немає амортизації у податковому обліку. Тому вважаємо, що й додаток АМ не потрібно заповнювати. Детальніше про облік, нарахування та відображення амортизації МНМА читайте у нашій аналітиці. 

 

Фінансова звітність

Підприємства, які подають фінансову звітність за формою №1 та №2 у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), у рядку 2515 «Амортизація» зазначають всю суму нарахованої амортизації за відповідний період, включаючи і суму нарахованої амортизації МНМА та бібліотечних фондів. Зважаючи на це, значення рядка 1.1.1 додатку РІ може не співпадати із значенням рядка 2515 Звіту про фінансовий стан.

Доступ к полному тексту этой новости возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Малоценные необоротные активы , Налог на прибыль , Финансовая отчетность , Налоговые разницы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?