• Посилання скопійовано

Товари вкрав перевізник: бухгалтерські та податкові наслідки

У жовтні 2022 р. оформлено МД, товар відправлено покупцю-нерезиденту через перевізника, складено та зареєстровано ПН. Але до перетину кордону товар викрадено перевізником. 03.01.2023 анульовано МД. Який облік та оподаткування (чи визнавати дохід)?

Товари вкрав перевізник: бухгалтерські та податкові наслідки

Податок на додану вартість

Якщо на дату складання митної декларації продавець склав експортну податкову накладну і зареєстрував її в ЄРПН, то на дату визнання митної декларації недійсною складається розрахунок коригування до податкової накладної. Докладно про це ми розповіли в статті «ПДВ у разі анулювання митної декларації». Про це саме написали й податківці в ІПК ДПСУ від 11.09.2020 р. №3824/ІПК/99-00-05-06-02-06.

 

Думка податківців

<...> Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений митний режим. <...>

У разі якщо на дату визнання такої митної декларації недійсною податкова накладна не була складена та зареєстрована в ЄРПН, то в такому випадку підстав для складання та реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної немає.

У випадку складання податкової накладної на операцію з вивезення товарів за межі митної території України, яка фактично не здійснювалася, та реєстрації її в ЄРПН платнику податку необхідно згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної та зареєструвати його в ЄРПН. <...>

ІПК ДПСУ від 11.09.2020 р. №3824/ІПК/99-00-05-06-02-06

 

Окрім того, оскільки товари викрадені і їх вартість буде списана на витрати (див. далі), то потрібно нарахувати компенсуюче ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, якщо такі товари придбавалися з ПДВ.

 

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 8 НП(С)БО 15, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1) покупцеві передано ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

4) є впевненість, що внаслідок операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Очевидно, що в описаній ситуації всі умови визнання доходу не виконуються.

Якщо до моменту викрадення покупцеві-нерезиденту не перейшли всі ризики й вигоди, то не виконується щонайменше перша умова.

Якщо від покупця отримано попередню оплату за товар, то, з одного боку, економічні вигоди підприємства збільшені. Але ж, з іншого боку, немає можливості достовірно визначити витрати цієї операції. Адже покупцеві доведеться відправляти іншу партію товару, а собівартість викраденого потрапить до інших витрат періоду.

Подібним чином слід проаналізувати всі умови визнання доходу в конкретній ситуації.

Якщо якась із умов не виконується, то й дохід не визнається.

Якщо ж дохід визнали на момент відвантаження товару перевізнику, його доведеться відкоригувати на момент встановлення крадіжки:

  • Д-т 704 К-т 362 — на продажну вартість;
  • Д-т 791 К-т 704 — зменшено фінрезультат до оподаткування;
  • Д-т 704 К-т 641 — зменшено ПЗ з ПДВ (сторно). Сума ПДВ у разі експорту становитиме 0 грн (адже ставка ПДВ при експорті 0%);
  • Д-т 902 К-т 28 — сторно, на собівартість викрадених товарів;
  • Д-т 791 К-т 902 — сторно, на собівартість реалізації, яка була віднесена до складу фінрезультату.

Водночас вартість викрадених товарів треба списати з балансу, адже викрадені товари не відповідають визначенню активу:

  • Д-т 947 К-т 28 — на собівартість викрадених товарів.

Крім того, згідно з нормами Інструкції №291 собівартість викрадених товарів відображають на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Зменшення суми на субрахунку 072 показують після вирішення питання про винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» і кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

На яку дату зменшувати суму на субрахунку 072 і робити проведення: Д-т 375 К-т 716?

В Інструкції №291 сказано, що після вирішення питання про винуватців. На наш погляд, питання про винуватців вирішується на дату набрання законної сили рішенням суду. Або на дату підписання угоди з винуватцем, якщо останній погодиться добровільно покрити завдані збитки. Тож на цю дату і роблять наведені вище записи.

Отримання відшкодування шкоди від винної особи:

— Д-т 311 К-т 375.

Для зручності покажемо відповідні проведення в таблиці.

Таблиця


з/п
Господарська операція Бухоблік
Д-т К-т
1. Відкориговано раніше визнаний дохід на продажну вартість вкраденого товару 704 362
2. Зменшено фінрезультат до оподаткування 791 704
3. Списано собівартість викрадених товарів (сторно) 902 28
4. Списано собівартість реалізації, віднесену до складу фінрезультату (сторно) 791 902
5. Списано викрадені товари за собівартістю 947
072
28
6. Нараховано ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ 947 641
7. Відображено заборгованість винної особи з відшкодування шкоди 375
716
072
8. Отримано відшкодування шкоди від винної особи 311 375

 

Податок на прибуток

Доходи і витрати, відображені в бухгалтерському обліку, формують фінрезультат до оподаткування, який є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (див. пп. 134.1.1 ПКУ).

Розглядаючи особливості бухгалтерського обліку, ми зазначили, що дохід і витрати від продажу викраденого товару не визнаються. Водночас собівартість викраденого товару списується на витрати і таким чином зменшує фінансовий результат до оподаткування, а отже, й об’єкт оподаткування податком на прибуток. А в момент вирішення питання про винуватців буде визнано дохід і таким чином збільшиться фінансовий результат до оподаткування та, відповідно, об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Податкових різниць тут немає.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»