Головна Усі новини Праця та соціальний захист Оплата праці

Що входить до мінімальної зарплати: приклади від Держпраці

Держпраці у Вінницькій області надало роз’яснення і навело приклади щодо того, що входить і що не входить до мінімальної заробітної плати

Що входить до мінімальної заробітної плати

До мінімальної зарплати входить - оклад, премії, надбавки,  суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та інші доплати, які не перелічені в п. 2.

 

 

Що не входить до мінімальної заробітної плати

Доплата  за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат .

Коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці (зокрема на підставі результатів атестації робочих місць), такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної зарплати.

Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України, якщо за умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до МЗП. 

 

 

Розрахунок заробітної плати при роботі на 0,5 ставки, 0,25 ставки і т. ін.

 

Заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованого часу тобто розмір нарахованої заробітної плати відповідно 0,5; 0,25 від 3200 грн

3200 х 0,5  = 1600 грн.

3200 х 0,25 = 800 грн.

Приклад 1: На підприємстві працює працівник-інвалід на 0,25 ставки (зовнішній сумісник). Посадовий оклад з урахуванням зайнятості 500 грн(2000 грн х 0,25 ставки). Доплат, надбавок, премій немає.

У випадку якщо її зарплата за виконану місячну норму праці менше мінімальної, роботодавець зобов’язаний виконувати вимогу про зарплату не нижче МЗП. Тобто жодних винятків для пільгових категорій працівників немає. У наведеному прикладі працівник-інвалід є зовнішнім сумісником. При цьому його зарплата менше МЗП. Тому щодо нього треба буде виконувати вимогу про доплату до рівня МЗП.

Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості:

3200грн. х 0,25 = 800грн.

Сума доплати до рівня МЗП становитиме:

800 – 500 = 300 (грн.)

де 500 – зарплата за повністю відпрацьований місяць з урахуванням зайнятості працівника.

Загальна сума зарплати працівника-інваліда (зовнішнього сумісника) у січні 2017р. становитиме:

500 (оклад) + 300 (доплата до рівня МЗП) = 800 грн.

Приклад 2: Працівник підприємства працює на 0,75 ставки бухгалтером (основне місце роботи) та 0,25 ставки інспектором з кадрів (внутрішній сумісник). Посадовий оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості 1650 грн (2200 грн х 0,75 ставки), на посаді за сумісництвом 500 грн (2000 грн х 0,25 ставки). Також за основним місцем роботи в січні 2017р. працівнику нарахували щомічну премію в розмірі 300 грн і премію до ювілею в розмірі 500 грн. У січні працівник відпрацював усі дні.

Вимогу про доплату до рівня МЗП слід виконувати окремо за основним місцем роботи і окремо на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом, у т.ч. і внутрішнім, не треба. При цьому за кожним місцем роботи зарплату за місяць потрібно буде порівнювати з рівнем МЗП, визначеним пропорційно виконаній нормі праці, тобто з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно відпрацьованому робочому часу).

Розрахуємо доплату до рівня МЗП за кожним місцем окремо.

За основним місцем роботи:

1) Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості: 3200 грн х 0,75 = 2400 грн.

2) Визначимо суму виплат, які враховують при порівнянні з рівнем МЗП. У січні 2017 р. працівнику було нараховано: посадовий оклад у розмірі 1650 грн, щомісячну премію в розмірі 300 грн і премію до ювілейної дати в розмірі 500 грн разову премію (до ювілейної дати) не враховуємо в сумі виплат при порівнянні з «МЗП-рівнем». Таким чином, у порівнянні бере участь оклад за відпрацьований час і щомісячна премія. Сума виплат за січень 2017р. становитиме: 1650 + 300 = 1950 грн.

3) Визначимо суму доплати до рівня МЗП: 2400 – 1950 = 450 грн.

4) Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017р., дорівнює: 1650(оклад) + 300(що міс.премія)+ 450(допл. до МЗП) + 500(разова премія) = 2900 грн.

 

За внутрішнім сумісництвом:

1) Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості: 3200 грн х 0,25 = 800 грн.

2) Визначимо суму доплати до рівня МЗП: 800 – 500 = 300 грн, де 500 – посадовий оклад з урахуванням зайнятості, нарахований за січень 2017 р. (інших нарахувань немає).

3) Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017р., дорівнює: 500 (оклад) + 300(доплата до рівня МЗП) = 800 грн.

 

 

Розрахунок заробітної плати при сумісництві

Відповідно до оплати праці за посадою за фактично відпрацьований час.  При цьому встановлена зарплата за 1 годину роботи не повинна бути меншою ніж 19,34 грн.

Доплату до рівня МЗП слід нараховувати окремо за основним місцем роботи та окремо на роботі за сумісництвом.

 

 

Розрахунок заробітної плати при суміщенні професій

Це виконання працівником разом із своєю роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою). Додаткова робота за іншою професією (посадою) здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. Таким чином, працівник виконує покладені на нього додаткові обов’язки без звільнення його від основної роботи і виконання такої роботи відбувається в межах робочого часу за основною роботою. А це означає, що доплату слід ураховувати у складі заробітної плати.  

 

 

Чи буде враховуватись середній заробіток до МЗП за час відпустки, лікарняний?

 

Не буде враховуватись, оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності та відпустка не входить до фонду оплати праці, а також її виплачують за час, коли працівник фактично не працював, а перебував на лікарняному чи у відпустці.

 

Приклад: Посадовий оклад працівника 2200 грн. Повна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає. З 16 по 20 січня 2017р. він хворів, сума лікарняних становила 377 грн.

Спочатку визначимо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017р. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то «МЗП-рівень» визначаємо пропорційно відпрацьованому часу:

3200грн. : 20 роб.дн. х 15 роб.дн. = 2400 грн.

де 3200 грн – МЗП, установлена з 01.01.17р.

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.;

15 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р. (з 16 по 20 січня – лікарняний).

Далі визначимо суму доплати до рівня МЗП. Урахуйте: у порівнянні з «МЗП-рівнем» братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних до розрахунку не включаємо. Доплата до рівня МЗП становитиме:

2400 – 1650 = 750 (грн)

Де 1650 – сума зарплати за відпрацьований час у січні 2017р. (2200 грн : 20 роб.дн. х 15 роб. дн.)

Загальна сума нарахованого доходу працівника в січні 2017 р. становитиме: 1650 (оклад) + 377 (лікарняні) + 750 (доплата до рівня МЗП) = 2777 грн.

 

 

Чи включається індексація до МЗП

Індексація включається до МЗП

 

 

Відпустка без збереження

При наданні відпустки без збереження, заробітна плата працівнику надається відповідно за відпрацьовані дні з розрахунку 3200 грн.

Приклад 1: У січні 2017 р. працівник перебував у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст.26 ЗУ «Про відпустки» з 03 по 06 січня. Посадовий оклад працівника 2000 грн, крім цього йому нарахували щомісячну премію в розмірі 500грн.

Спочатку визначаємо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017р. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то «МЗП-рівень», що визначається пропорційно відпрацьованому часу, розрахуємо так:

3200  грн. : 20 роб. Дн. Х 16 роб.дн. =2560 грн.,

де 3200 це МЗП (з 01.01.17р.)

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.

16 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р. (з 03 по 06 січня – відпустка без збереження з/п).

Далі розрахуємо зарплату, яку отримає працівник за відпрацьовані в січні дні:

1600(оклад) + 500 (премія) = 2100(грн.)

де 1600 – оплата за окладом за відпрацьовані в січні дні (2000грн.: 20 роб. Дн. Х 16 роб.дн.);

500 – щомісячна премія.

Таким чином, загальна сума зарплати працівника в січні 2017р. складе:

1600(оклад) + 500(премія) + 460 (доплата до МЗП) = 2560 (грн)

 

Приклад 2: У січні 2017р. працівник (основне роботи) відпрацював 10 роб. днів (з 03 по 17 січня був у відпустці без збереження зарплати). Посадовий оклад працівника 3000 грн, інших доплат і надбавок немає.

Зарплата працівника за відпрацьований дні становила 1500грн. (3000 оклад : 20 роб.дн. х 10 роб.дн.

Оскільки він відпрацював не всі дні, то «МЗП_рівень» визначаємо пропорційно відпрацьованому часу:

3200 грн: 20 роб.дн. = 1600 грн,

де 3200 грн – МЗП, установлена з 01.01.17р.

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017 р.;

10 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р.

Розмір доплати до рівня МЗП за січень 2017 р. становитиме:

1600 – 1500 = 100 грн.

Тобто в результаті працівнику за січень 2017р. нарахують 1600 грн (1500(оклад + 100 (доплата до МЗП).

Водночас загальний дохід працівника за місяць виявився менше МЗП (1600 грн  менше 3200 грн). А отже, треба виконати вимогу про нарахування ЄСВ виходячи з «мінімалки». Сума нарахованого ЄСВ за січень 2017р. становитиме:

3200 грн х 22% = 704 грн

 

 

Чи включається до мінімальної заробітної плати 10% доплата за використання дезінфікуючих засобів

Так, дана доплата включається до МЗП

 

 

Чи коригується середня заробітна плата для розрахунку середнього заробітку призваним на військову службу, мобілізованим та контрактникам при підвищенні їх посадових окладів та чи треба доплачувати цій категорії працівників до розміру мінімальної заробітної плати, якщо розмір цієї виплати менше 3200 гривень?

 

Так, відбувається коригування середньо денного заробітку на коефіцієнт підвищення посадових окладів (п. 10 Постанови КМУ №100 від 08.02.1995 р.).

У випадку, коли середньо місячна оплата менше МЗП станом на 01.01.17р., доплата до її рівня не проводиться.

 «Зрівнялівка» в зарплаті у зв’язку з підвищенням розміру МЗП.

З метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати в межах фонду оплати праці повинна бути диференціація заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці

Читайте також аналітику від Дт-Кт:

Усі новини на тему>>

Джерело
Держпраці у Вінницькій області
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Оплата праці
Теги:
Заробітна плата , Трудові відносини , Держпраці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 53

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?