Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Механізм заповнення та оплати листків непрацездатності

Як правильно заповнити листок непрацездатності та які нюанси його оплати, - нагадують фахівці Фонду з ТВП

Все частіше до Виконавчої дирекції Фонду з ТВП звертаються громадяни, підприємства та організації з проханням надати роз’яснення щодо заповнення листка непрацездатності. Окрім того, завжди актуальним для підприємств є питання надання матеріального забезпечення за листками непрацездатності, оскільки непрацездатність робітника може виникнути за різних обставин. З огляду на це, Фонд з ТВП надав наступні роз'яснення.

 

Правила заповнення листка непрацездатності

Згідно із Технічним описом листка непрацездатності, формою бланка (зворотнього боку) листка непрацездатності передбачено підпис його керівником та головним (старшим) бухгалтером підприємства.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації. Форма організації бухгалтерського обліку визначається в наказі про облікову політику підприємства.

 

Підставою для    фінансування є  оформлена  за  встановленим  зразком заява-розрахунок.  Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один зберігається  у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку передбачено, що первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назва підприємства, установи, від імені яких складено документ,
  • назва документа (форми),
  • дата і місце складання,
  • зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному та вартісному вираженні),
  • посади та прізвища осіб, відповідальних за дозвіл на здійснення господарської операції, за її проведення та складання первинного документа.

Документ має бути підписаний особисто посадовою особою, а підпис може бути скріплений печаткою підприємства.

Первинні документи складаються на бланках типових та спеціалізованих форм, затверджених в установленому порядку.

Забороняється ухвалювати до виконання документи на господарські операції, які суперечать законодавчим і нормативним актам, установленому порядку обліку коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди власникам.

Отже, при оформленні первинних бухгалтерських документів необхідно використовувати бланки типових форм, затверджених Держкомстатом України, або бланки спеціалізованих форм, затверджених відповідними міністерствами й відомствами, виготовлені самостійно, із вказівкою обов’язкових реквізитів типових або спеціалізованих форм.

 

Нюанси оплати листків непрацездатності

Фінансування страхувальників-роботодавців  для  надання матеріального  забезпечення  найманим  працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду.

Підставою для    фінансування є  оформлена  за  встановленим  зразком заява-розрахунок.  Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один зберігається  у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду. 

При  опрацюванні  заяви-розрахунку  робочі  органи   Фонду перевіряють  правильність  заповнення реквізитів,  наявність даних про страхувальника в  Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального  страхування та дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.    

Протягом  10  робочих  днів після надходження заяви-розрахунку, робочі  органи   Фонду   здійснюють  фінансування страхувальників.  У свою чергу, підприємство виплачує працівникам отримані суми в найближчий термін, установлений для виплати заробітної плати. Однак нічого не заважає підприємству виплатити лікарняні за рахунок Фонду відразу після їх одержання.

 

Гроші, отримані на спеціальний рахунок підприємства, можна використовувати суто на виплату матеріального забезпечення працівників. Їх не можна спрямувати на стягнення на підставі виконавчих документів, на задоволення вимог кредиторів.

 

У  разі  якщо  сума  отриманих  страхувальником від Фонду страхових   коштів перевищує фактичні витрати на  надання матеріального  забезпечення,    невикористані  страхові   кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив  фінансування, протягом трьох робочих днів.

Механізм надання органами Фонду фінансування передбачає як щоденне прийняття від страхувальників заяв-розрахунків, так і щоденне надання фінансування.

 

****

Про розрахунок лікарняних та декретних читайте також:

Джерело
Фонд соціального страхування України
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Лікарняні , Фонд ТВП

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?