• Посилання скопійовано

Нараховуємо відпусткові у 2023 році: вісім практичних прикладів

Під час війни змінилися не лише правила надання відпусток. Подекуди іншими стали і правила розрахунку відпусткових Тож давайте розглянемо їх не лише в теорії, а і на прикладах

Нараховуємо відпусткові у 2023 році: вісім практичних прикладів

Докладно питання надання щорічних відпусток у 2023 році ми розглядали тут. Тепер розглянемо, як ці відпустки оплачувати! 

 

Розрахунок відпусткових: базові та «воєнні» правила 

Правила розрахунку середньої зарплати для оплати, зокрема, відпусток і компенсації за невикористані відпустки визначає Порядок № 100. Під час війни до нього вносили зміни, але лише один раз, і ми про них докладно писали тут.

Одразу зазначимо, що змін небагато. І спричинені вони тим, що під час війни у працівників часто «випадають» дні або й цілі місяці – в них працівники не звільнені, тобто робоче місце зберігається, але зарплату вони не отримують. Це буває через бойові дії, через міграцію населення як у країні, так і за кордон, через відпустки без збереження зарплати, простої та призупинення дії трудових договорів під час війни. Тож теорію будемо згадувати вже із цими змінами. 

Відповідно до п. 7 Порядку №100 оплата щорічної відпустки, тривалість якої розраховується в календарних днях, нараховується шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством). Одержаний результат помножується на кількість календарних днів щорічної відпустки.

Увага! Поза дією воєнного стану діє правило: святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, до розрахунку тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. Але під час воєнного стану, завдяки ч. 6 ст. 6 Закону № 2136, це правило не діє! 

Саме тому, що Закон № 2136 діє тимчасово, до п. 7 Порядку № 100 зміни не внесли. Проте, і складаючи наказ про відпустку (визначаючи її тривалість), і рахуючи середню зарплату, пам’ятаємо – святкових і неробочих днів під час дії воєнного стану немає (ст. 73 КЗпП не діє). Отже, рахуємо з того, що є – усіх календарних днів, без зменшення на свята. 

 

Але при цьому є періоди, які з розрахункового періоду все ж таки треба виключити!

Адже час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, вилучається з розрахункового періоду. Зокрема, це стосується і періодів оплачуваного простою, але не всіх. Якщо простій оплачувався у розмірі 2/3 окладу, цей період виключається з розрахунку відпусткових. А от якщо простій оплачувався у розмірі окладу – підстав для виключення немає. Докладно про це ми розповідали тут

 

А що, як внаслідок такого виключання вийде, що у працівника взагалі немає розрахункового періоду?

Пунктом 4 Порядку №100 визначено, що у разі відсутності заробітку у розрахунковому періоді не з вини працівника розрахунки здійснюють виходячи з установлених йому у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.  

Але оскільки оклад тепер, завдяки ст. 6 Закону про оплату праці, може бути й меншим за розмір мінімальної зарплати, щоб зберегти гарантії працівників, до п. 4 Порядку № 100 свого часу впровадили таку норму. Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. 

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження враховуються: основна заробітна плата; доплати і надбавки; виробничі премії та інші види премій; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. 

На преміях зупинімося окремо, адже щодо них до п. 3 Порядку № 100 у 2021 - 2022 рр. було внесено зміни. 

Отже, суми нарахованої заробітної плати, крім премій (у тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт.

Премії (у тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються у заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період. 

Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати.

Докладно і на прикладах про те, як застосовуються ці норми щодо премій та винагород за місяць, квартал або рік, ми розповідали тут:

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Натомість є виплати, які в розрахунку середньої зарплати не враховуються. Їх перелік наведено у п. 4 Порядку № 100. 

Тож все виглядає досить просто. Алгоритм досить короткий:

  1. визначаємо кількість календарних днів відпустки, на яку працівник має право. Наприклад, якщо йдеться про щорічну основну відпустку, то робимо це так. Припустимо, що за рік стажу працівник має право на 24 календарні дні такої відпустки. Тому спочатку рахуємо стаж, який дає право на відпустку. А далі рахуємо кількість зароблених днів відпустки: 24 : 365 х кількість днів стажу. І віднімаємо кількість днів вже використаної відпустки. Різниця і буде кількістю днів відпустки, які працівник заробив, але не використав; 
  2. оформлюємо відпустку (складаємо наказ, у якому зазначаємо фактичну тривалість відпустки); 
  3. рахуємо середню зарплату для оплати відпусток, застосовуючи правила, зазначені вище. При цьому визначаємо розрахунковий період і дохід, який припадає на цей розрахунковий період (із преміями доведеться трохи погратися). Дохід ділимо на кількість календарних днів розрахункового періоду. Якщо ж розрахункового періоду зовсім немає, рахуємо середню зарплату виходячи з окладу (або мінімальної зарплати, якщо оклад менший за неї).

Наведемо приклади нарахування виплати за дні щорічної відпустки в різних випадках та за різними категоріями працівників.

 

Приклад 1. Нарахування відпусткових працівнику, який відпрацював весь розрахунковий період.

Посадовий оклад працівника становить 10000 грн, жодних доплат та премій протягом розрахункового періоду йому не нараховували. На лікарняному та у відпустці без збереження зарплати він не перебував протягом розрахункового періоду. 

Працівник іде у щорічну відпустку з 10.08.2023 р. на 10 к. д.

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.08.2022 р. до 31.07.2023 р. включно) 120000 грн = (10000 грн х 12 календарних місяців);

2) визначаємо кількість календарних днів, на які потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 365 к. д. На святкові і неробочі дні розрахунковий період не зменшуємо;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 328,77 грн = 120000 грн : 365 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 3287,70 грн = 328,77 грн х 10 к. д.

 

Приклад 2. Нарахування відпусткових працівнику, який відпрацював не весь розрахунковий період.

Працівника прийнято на роботу з 01.12.2022 р. Його посадовий оклад становить 10000 грн, жодних доплат та премій протягом розрахункового періоду йому не нараховували. На лікарняному та у відпустці без збереження зарплати він не перебував протягом розрахункового періоду.

Працівник йде у щорічну відпустку з 10.08.2023 р. на 10 к. д.

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 8 місяців розрахункового періоду (з 01.12.2022 р. до 31.07.2023 р. включно): 80000 грн = (10000 грн х 8 календарних місяців);

2) визначаємо кількість календарних днів, на які потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 243 к. д. = 31 к. д. + 31 к. д. + 28 к. д. + 31 к. д. + 30 к. д. + 31 к. д. + 30 к. д. + 31 к. д.;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 329,22 грн = 80000 грн : 243 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 3292,20 грн = 329,22 грн х 10 к. д.

 

Приклад 3. Нарахування відпусткових працівнику, якщо у розрахунковому періоді він мав відпустку без збереження зарплати.

Працівник, який працює на підприємстві вже 5 років, іде у щорічну відпустку з 10.08.2023 р. на 10 к. д.

Посадовий оклад працівника становить 10000 грн, жодних доплат та премій протягом розрахункового періоду йому не нараховували. Але він перебував у відпустці без збереження зарплати у січні - березні 2023 року — 90 к. д. 

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) визначаємо кількість календарних днів розрахункового періоду, на які потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 275 к. д. = 365 к. д. - 90 к. д. відпустки без збереження зарплати;

2) розраховуємо фактичний заробіток працівника протягом розрахункового періоду: 90000 грн = (10000 грн х 9 календарних місяців);

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 327,27 грн = 90000 грн : 275 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 3272,70 грн = 327,27 грн х 10 к. д.

 

Приклад 4. Нарахування відпусткових працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною віком до трьох років.

Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років, після якої у липні 2023 р. одразу вирішила використати щорічну основну відпустку (12 к. д.). Її посадовий оклад станом на 01.07.2023 р. становить 14000 грн. 

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) розраховуємо заробіток працівниці за 12 місяців розрахункового періоду на підставі окладу за штатним розписом: 168000 грн = (14000 грн х 12 календарних місяців);

2) визначаємо кількість календарних днів, на які слід поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 365 к. д. Святкові та неробочі дні не віднімаємо;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 460,27 грн = 168000 грн : 365 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 5523,24 грн = 460,27 грн х 12 к. д.

Увага! За таким самим принципом рахується середня зарплата для оплати відпусток (та компенсації за невикористані відпустки) і для будь-якого працівника, у якого з якихось причин немає розрахункового періоду. Наприклад, якщо працівник останні 12 місяців перебував у відпустці без збереження зарплати. 

 

Приклад 5. Нарахування відпусткових працівниці відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2023 року до 6 травня 2023 року. Її посадовий оклад станом на 01.05.2023 р. становив 15000 грн. Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становить 62000 грн. Працівниця вирішила з 07.05.2023 р. піти у щорічну відпустку на 10 к. д. 

Розрахунок відпусткових потрібно було здійснити так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівниці за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.05.2022 р. до 30.04.2023 р. включно) ((15000 грн х 8 міс.) + (62000 грн : 126 х 120 к. д.)) = 120000 грн + 59047,62 грн = 179047,62 грн;

2) визначаємо кількість календарних днів, на які потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 365 к. д.;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 490,54 грн = 179047,62 грн : 365 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 4905,40 грн = 490,54 грн х 10 к. д.

 

Приклад 6. Нарахування відпусткових працівнику, якщо протягом розрахункового періоду були місячні премії.

Працівник йде у щорічну відпустку з 10.07.2023 р. на 10 к. д. Посадовий оклад працівника з 01.07.2022 р. до 31.07.2023 р. становив 15000 грн. З 01.09.2022 р. було підвищено оклади за штатним розписом на 10%. Відповідно його оклад став 16500 грн. На лікарняному та у відпустці без збереження зарплати він не перебував протягом розрахункового періоду.

У січні 2023 року нараховано премію за грудень 2022 року у сумі 5000,00 грн.

У лютому 2023 року нараховано премію за січень 2023 року у сумі 3200,00 грн.

У січні працівник відпрацював 21 день, у грудні та у лютому – по 22 дні (умовно).

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) визначаємо кількість календарних днів, на які слід поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 365 к. д., святкові та неробочі дні не віднімаємо;

2) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.07.2022 р. до 30.06.2023 р. включно).

При цьому найбільшу складність становитиме врахування премій. Адже до заробітку січня включається премія за грудень, а до заробітку лютого – премія за січень. Проте у якому розмірі? 

Розрахуємо суму премії, яка належить до заробітку кожного з місяців зазначеного періоду:

січень – 5000 грн: 22 відпрацьованих дні у грудні × 21 відпрацьований день у січні = 4772,73 грн;

лютий – 3200,00 грн : 21 відпрацьований день у січні х 22 відпрацьовані дні лютого = 3352,38 грн.

Отже, загальна сума заробітку для розрахункового періоду становитиме: 203125,11 грн = (15000 грн х 2 календарні місяці) + (16500 грн х 10 календарних місяців) + 4772,73 + 3352,38;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 556,51 грн = 203125,11 грн : 365 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 5565,10 грн = 556,51 грн х 10 к. д.

 

Приклад 7. Нарахування відпусткових працівнику, якщо період, за який нараховано премію, відпрацьовано частково.

Посадовий оклад працівника на 01.08.2023 р. становить 15000 грн. Працівник йде у щорічну відпустку з 10.08.2023 р. на 10 к. д. У березні 2023 року він 16 к. д. був у відпустці без збереження зарплати (відпрацював лише 11 днів, за які йому було нараховано 7800 грн умовно). 

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.08.2022 р. до 31.07.2023 р. включно). 

При цьому зазвичай працівнику зарплата нараховувалася лише за окладом, за одним винятком: у квітні 2023 року було нараховано премію за березень 2023 року у сумі 2500,00 грн.

У березні працівник відпрацював 11 днів, у квітні – 22 дні (умовно). До заробітку квітня включається премія за березень. Проте у якому розмірі? 

До змін 29.04.2022 р. рахували за загальним алгоритмом, тобто так: 

2500,00 грн : 11 відпрацьованих днів у березні х 22 відпрацьовані дні квітня = 5000,00 грн.

Після змін, тобто тепер, до розрахунку можна взяти лише 2500,00 грн – не більше фактичної суми! 

Отже, загальна сума заробітку за розрахунковий місяць становитиме: 175300 грн = (15000 грн х 11 календарних місяців) + 2500 грн + 7800 грн;

2) визначаємо кількість календарних днів, на які потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 349 = 365 к. д. - 16 к. д.;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 502,29 грн = 175300 грн : 349 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 5022,90 грн = 502,29 грн х 10 к. д.

 

Приклад 8. Нарахування відпусткових працівнику, якщо протягом розрахункового періоду працівник деякий час перебував на лікарняному.

Посадовий оклад працівника становить 15000 грн. У жовтні 2022 року він перебував на лікарняному 10 к. д. Сума нарахованих лікарняних за період хвороби — 5000 грн, нарахована зарплата за жовтень 2022 року — 8000 грн умовно.

Працівник йде у щорічну відпустку з 10.07.2023 р. на 10 к. д.

Розрахунок відпусткових здійснюємо так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.07.2022 р. до 30.06.2023 р. включно): 178000 грн = (15000 грн х 11 календарних місяців + 5000 грн + 8000 грн);

2) визначаємо кількість календарних днів, на які слід поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 365 к. д.;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 487,67 грн = 178000 грн : 365 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить: 4876,70 грн = 487,67 грн х 10 к. д.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»