Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

Як оскаржити рішення ДФС щодо відмови у реєстрації ПН та які ПН реєструють автоматично

Податківці оприлюднили відповіді на запитання, поставлені під час проведення «гарячої» телефонної лінії

«Вісник. Офіційно про податки»

Що потрібно зробити для розблокування заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК), складених у листопаді та грудні 2017 р.?

Змінами до п. 201.16 ПКУ, внесеними Законом від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», визначено, що реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинено в порядку та на підставах, визначених КМУ.

Крім того, Законом №2245 п. 57 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено новим п. 57-1, згідно з яким ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ПКУ, реєструються з урахуванням вимог п. 200-1.3 та 200-1.9 та п. 201.10 ПКУ не пізніше 02.01.2018 р., крім:

 • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ;
 • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації у ЄРПН, за якими станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.
 • ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ПКУ з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом №2245 та щодо яких платником податку після 01.12.2017 р. подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ, реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

22.03.2018 р. набрала чинності постанова КМУ від 21.02.2018 р. №117. Відповідно до цієї постанови платники ПДВ, у яких до 01.12.2017 р. зупинено реєстрацію ПН/РК у ЄРПН згідно з п. 201.16 ПКУ, що діяв до набрання чинності Законом №2245, та які станом на 01.12.2017 р. не подали пояснень і копій документів до ПН/РК, мають право протягом 365  календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у таких ПН/РК, подати пояснення і копії документів до таких ПН/РК на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджено цією постановою.

 

Що є показниками D та P, передбаченими постановою № 117, та як платнику дізнатися значення даних показників?

В Електронному кабінеті до розділу СЕА ПДВ додано новий підрозділ «Показники СМКОР». У ньому можна перевірити розрахункові показники D та P, які використовуються для моніторингу ПН/РК. 

Нагадаємо, що згідно з п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової наклад­ної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою №117, ПН/РК, що подаються на реєстрацію в ЄРПН до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:

1) податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, становить менше 500 тис.  грн і керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,03, Р < Рм × 1,4, де:

 • D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T;
 • S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку і його відокремленими підрозділами;
 • T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 %, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
 • P — сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданих на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;
 • Рм  — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Значення показника D за останні 12 календарних місяців обчислюється ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в Електронному кабінеті.

 

Які документи потрібно подати платнику у разі отримання рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН?

Процедуру адміністративного оскарження рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН визначено Порядком розгляду скарг, затвердженим Постановою №117.

Для того щоб скарга була прийнята до розгляду, платнику при її складанні потрібно внести всі дані, перелічені в п. 10 цього Порядку.

Так, скарга повинна містити дані про:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
 • дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
 • відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу;
 • електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник може додавати до скарги пояснення та копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрацію яких зупинено.

  

Які ПН/РК підлягають автоматичній реєстрації в ЄРПН відповідно до Закону №2245?

Нагадаємо, що Закон №2245 набрав чинності (крім окремих норм) з 01.01.2018 р.

При цьому норми щодо виключення п. 74.2, внесення змін до п. 201.16 та доповнення підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу п. 57-1 набирають чинності з дня, що  настає за днем опуб­лікування Закону №2245.

Так, відповідно до вимог вищезазначеного пункту ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено згідно з п. 201.16 ПКУ, реєструються з урахуванням вимог п. 200-1.3 та 200-1.9 та п. 201.10 ПКУ не пізніше 02.01.2018 р., за винятком:

 • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ;
 • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.
Джерело
Вісник. Офіційно про податки
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
Коригування , Оскарження , ПДВ , Податкова накладна , Блокування ПН/РК

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?