Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Чи подавати повідомлення про прийняття на роботу у разі сумісництва або суміщення: версія Мінсоцполітики

Чи повiдомляти про прийняття на роботу працiвника, якщо вiн працює за сумiсництвом, сумiщенням та договором цивiльно-правового характеру або прийнятий на тимчасове внутрiшнє сумiсництво? Консультує Мінсоцполітики

Фахівці Мінсоцполітики нагадують, що працiвник не може бути допущений до роботи без:

  • укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу,
  • повiдомлення ДФС про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабміном.

Вiдповiдно до ст. 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Тобто працiвник має право виконувати, крiм своєї основної, iншу роботу на умовах трудового договору в однiй i тiй самiй установi, або кiлькох установах у вiльний вiд основної роботи час.

Статтею 24 КЗпП не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Тому в пунктi 4 форми повiдомлення про прийняття працiвника на роботу має зазначатися категорiя особи (найманi працiвники з трудовою книжкою або найманi працiвники без трудової книжки), а саме: працiвник за основним мiсцем роботи чи працiвник за сумiсництвом.

Проте слiд зазначити, що чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудовий договiр. На цивiльно-правовi договори чиннiсть КЗпП не поширюється.

Щодо питання сумiщення професiй, то вiдповiдно до ст. 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) без звiльнення вiд основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад). Тобто сумiщення - це виконання роботи за iншою професiєю (посадою) на одному i тому самому пiдприємствi у свiй робочий час.

Отже, покладання на працiвникiв пiдприємства виконання поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робiт не потребує повiдомлення Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

Нагадаємо, що наприкінці 2015 року Держпраці видала розяснення, згідно з яким про оформлення працівника за сумісництвом (у тому числі внутрішнім) слід повідомити ДФС. Докладніше >>

Джерело
Праця і зарплата
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?