• Посилання скопійовано

Новостворене підприємство: чи буде штраф за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю?

ВС у коментованій судовій справі з’ясовував питання, чи застосовуються штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю новоствореним підприємством

Новостворене підприємство: чи буде штраф за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю?

Коментар до Постанови ВС від 31.08.2023 у справі №400/1681/20

Одразу наголосимо: у коментованій справі йдеться ще про 2019 рік, і з того часу правила взяття на облік, звітування, сплати штрафів роботодавцями щодо осіб з інвалідністю кардинально змінилися. Про це ми докладно розповідали тут. А щодо новостворених підприємств і виконання ними нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю ми писали тут

Проте нові правила почали діяти у 2023 році. І спори з Фондом щодо попередніх років залишаються актуальними і тепер. Ось одну із таких ситуацій ми і розглянемо як приклад. 

Спірним моментом у цій справі стало виконання обов’язку стосовно забезпечення середньооблікової кількості працюючих осіб з інвалідністю відповідно до установленого нормативу новоствореним підприємством. Коли виникає цей обов’язок: у році реєстрації у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю (у наступному за роком створення незалежно від кількості найнятих працівників)? Чи навіть у році створення лише через досягнення необхідної кількості працівників? 

 

Зміст справи  

Згідно з поданим комунальним підприємством (далі – КП) звітом форми № 10-ПІ середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у 2019 році становила116 осіб, з яких: 

  • середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, – 3 особи; 
  • кількість штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених для осіб з інвалідністю відповідно до вимог ст. 19 Закону № 875, – 5 осіб.

У зв’язку з невиконанням нормативу з працевлаштування 2 осіб з інвалідністю, згідно з поданим звітом форми № 10-ПІ, Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю застосував до КП адміністративно-господарські санкції в сумі 127586,20 грн. 

А у зв’язку з несплатою вказаної суми до 17.04.2020 Фондом нараховано пеню в сумі 229,68 грн. 

Таким чином, загальна сума вимог Фонду становить 127 815,88 грн. Але роботодавець із нею не погодився, платити відмовився, і справа дійшла до суду.  

 

Новостворене підприємство не реєструється у Фонді

Роботодавець пояснює відсутність порушення нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю тим, що фактично розпочав свою діяльність з 01.07.2019, тому у період з липня по грудень 2019 року кількість працівників на підприємстві щомісяця збільшувалась. 

У Фонді підприємство було зареєстровано 31.01.2020, тож, на думку роботодавця, він не зобов’язаний був виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю у 2019 році. 

Тобто позиція підприємства така: нема реєстрації у Фонді, нема і нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Але ВС із цим не погодився (хоча суди попередніх інстанцій – так). 

 

Що сказали суди попередніх інстанцій

Суд першої інстанції, з позицією якого погодився суд апеляційної інстанції, зазначив, що роботодавець вживав заходів, спрямованих на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та недопущення правопорушення у сфері господарювання. Хоча, враховуючи численну судову практику, обов’язок підприємства зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю не супроводжується його обов’язком займатися пошуком таких осіб для працевлаштування. 

І, звісно, до роботодавця не може бути застосовано відповідальність за ненаправлення центрами зайнятості необхідної кількості таких осіб для їхнього працевлаштування. Врешті-решт, у населеному пункті за місцезнаходженням підприємства могла ж бути відсутність достатньої кількості осіб з інвалідністю, які бажають працевлаштуватися!

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у т.ч. підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих. 

КП було створене 13.12.2018 на підставі рішення міської ради від 29.11.2018. Водночас лише з червня 2019 року було проведено набір працівників (червень – 1 працівник, липень – 47 працівників, серпень – 217 працівників), що, з огляду на п. 3 Порядку, свідчить про наявність у КП обов’язку щодо реєстрації у Фонді у строк до 01.02.2020 (рік збільшення кількості працюючих до восьми і більше осіб – 2019 рік).

Враховуючи те, що обов’язок з подання відповідної звітності виник у підприємства лише після проведення його реєстрації у ФСЗ (тобто лише у 2020 році), суди вирішили, що застосування штрафних санкцій було безпідставним.

 

ВС: сплата штрафу не пов’язана з фактом реєстрації 

ВС із такими приємними для роботодавця висновками судів попередніх інстанцій категорично не погодився. 

Він наголосив, що судами не встановлено, що КП протягом 2019 року було подано до центру зайнятості звітність форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» або в інший спосіб проінформовано про наявність вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Навпаки, у листі від 20.03.2020 філії обласного центру зайнятості зазначено, що КП у 2019 році з метою пошуку працівників з інвалідністю до центру зайнятості не зверталося і звітність за формою № 3-ПН не подавало.

Наведене свідчить, що КП не вчиняло передбачених законодавством дій для забезпечення відповідності середньооблікової кількості працюючих осіб з інвалідністю установленим нормативам, тобто заходів для недопущення правопорушення.

ВС не погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про те, що роботодавець звільняється від відповідальності за невиконання нормативу, з тієї підстави, що обов’язок з подання звітності форми № 10-ПІ у відповідача виникає лише після реєстрації у ФСЗІ до 01 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону №875 підприємства … самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства … самостійно здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.

Відповідно до ч. 9 ст. 19 цього самого Закону, підприємства … в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 цього Закону адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами … самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою ст. 19 цього Закону.

Враховуючи наведені норми Закону № 875, ВС вважає, що закон не пов’язує сплату адміністративно-господарської санкції за непрацевлаштування осіб з інвалідністю з фактом реєстрації роботодавця у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю чи подання звітності. Правопорушенням є непрацевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, незалежно від того, чи зареєстрована особа у цьому Фонді.

З огляду на це в діях КП є склад правопорушення, а отже, є підстави для стягнення з нього адміністративно-господарських санкцій та пені.

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Судова практика

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Судова практика»