Головна Усі новини Праця та соціальний захист Оплата праці

Неповний розрахунковий період: нюанси нарахування середнього заробітку

Деякі питання, що надходять на гарячу лінію «Дебету-Кредиту», свідчать про те, що виникає плутанина при розрахунку лікарняних та відпускних. Особливо ці непорозуміння стосуються неповних розрахункових періодів. Розглянемо ці питання докладніше

Що таке неповний розрахунковий період      

Неповний розрахунковий період  - це період роботи працівника перед настанням події, що пов’язана з виплатою йому середньої заробітної плати, який відпрацьовано неповністю з таких причин:

- прийняття працівника на роботу в середині місяця;

- перед настанням події працівник відпрацював менше 12 місяців;

- протягом останніх 2-х місяців працівник не працював (стосується виключно Порядку № 100);

- настання події відбулося в перший робочий день.

Згідно з Порядком №100, для розрахунку середньої заробітної плати застосовуються два розрахункові періоди:

 • 12 календарних місяців – для обчислення відпускних або компенсації за невикористану відпустку;
 • 2 календарних місяці – в інших випадках її збереження.

 

Застосування 12-ти місячного розрахункового періоду

Цей період застосовується для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки.

Відповідно до п. 2 Порядку №100, розрахунковим періодом для нарахування  їх виплат є останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

 

Застосування 2-х місячного розрахункового періоду

Розрахунковий період тривалістю 2 місяці застосовується для проведення виплату у разі:

 • виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час;
 • переведення працівників на іншу, легшу, нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я чи в разі виробничої потреби;
 • переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
 • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
 • виплати вихідної допомоги;
 • оплати часу службового відрядження;
 • оплати вимушеного прогулу;
 • направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
 • звільнення працівників-донорів від роботи;
 • залучення працівників до військових обов’язків, мобілізації;
 • оплати інших випадків, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться, виходячи із середньої заробітної плати.

 

Як рахувати, якщо менше двох місяців?

Працівникам, які працюють на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата, обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (абзац третій п. 2 Порядок №100).

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Згідно з абзацом четвертим п. 2 Порядку №100, якщо протягом останніх двох місяців перед подією працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Якщо ж працівник не відпрацював протягом цих місяців жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки чи посадового окладу (останній абзац п. 4 Порядку №100).

Як саме розрахувати середню зарплату в нормативних актах не передбачено.

Відповідно до усталеної практики рахують  шляхом ділення: 

- подвійного розміру окладу працівника на кількість робочих днів за графіком роботи працівника за попередні два місяці;

-  встановленого посадового окладу на норму робочого часу поточного місяця.

 

ПРИКЛАД 1. Працівник відпрацював менше двох місяців. Як розрахувати середньоденну зарплату для оплати часу відрядження

Працівника прийнято на підприємство 18.09.2017 р. З 9.10.2017 р. до 13.10.2017 р. (5 робочих днів) його направляють у відрядження.

Зарплата за відпрацьовані 11 днів вересня – 5200,00, за 5 днів у жовтні – 3800,00 грн.

Оскільки працівником відпрацьовано менше двох календарних місяців, середня заробітна плата для порівняння з оплатою за трудовим договором за час відрядження обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Середньоденна зарплата: (5200,00 грн + 3800,00 грн) / (11 р.дн +5 р.дн) = 562,50 грн

 

ПРИКЛАД 2. Працівника прийняли на роботу і в той же день направили у відрядження

Працівника прийнято на роботу 09.10.2017 р. і в цей день направили у відрядження. Посадовий оклад у працівника – 11000,00 грн. Графік роботи – 5-денний

Середню заробітну працівнику для порівняння з оплатою за трудовим договором за час відрядження  необхідно розраховувати, виходячи з установленого йому в штатному розписі посадового окладу. Обираємо другий  спосіб розрахунку: 11000,00 грн / 21 р.дн. = 523,81 грн

 

Як рахувати, якщо менше 12-ти календарних місяців

Згідно з абз. другим п. 2 Порядку № 100, працівникові, який відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата для оплати відпустки або компенсації за невикористану відпустку обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, з першого до першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

 

ПРИКЛАД 3. Середня зарплата для оплати компенсації за невикористану відпустку, якщо відпрацьовано менше 12 календарних місяців

Працівника прийнято на роботу 01.08.2017 р. Працівник звільняється 02.10.2017 р. У працівника є чотири дні невикористаної відпустки. Посадовий оклад працівника – 9000,00 грн. У серпні 2017 р. та вересні 2017 р. працівник отримав зарплати по 9000,00 грн відповідно.

Розрахунковий період: серпень 2017 р. та вересень 2017 р.

Кількість календарних днів за винятком святкових та неробочих днів у розрахунковому періоді: 31 к.дн (серпень) + 30 к.дн (вересень) – 1 (24 серпня) = 60 к.дн.

Середньоденна зарплата: (9000,00 грн х 2 міс.)/60 к.дн = 300,00 грн

Сума компенсації за невикористані дні щорічної відпустки: 300,00 грн х 4 к.дн. = 1200,00 грн

 

Якщо працівником не відпрацьовано навіть календарного місяця, то відпустка або компенсація за невикористану відпустку обчислюється з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки або посадового окладу (п. 4 Порядку № 100).

Середньоденна заробітна плата розраховується як результат множення суми окладу на 12 місяців і ділення на отриманого результату на 354 (355) календарних днів.

 

ПРИКЛАД 4. Середня заробітна плата для оплати навчальної відпустки, якщо працівник відпрацював менше календарного місяця.

Працівника прийняли на роботу 02.10.2017 р., з 09.10.2017 р. надається навчальна відпустка строком 14 к.дн. Посадовий оклад працівника – 5800,00 грн

Оскільки працівником не відпрацьовано календарного місяця, середній заробіток обчислюється виходячи з посадового окладу.

Умовно за 12 календарних місяців, заробітна плата становить: 5800,00 грн х 12 міс. = 69600,00 грн.

Середньоденна заробітна плата: 69600,00 грн/(365 к.дн. – 11 святк.дн.) = 196,61 грн;

Сума відпускних: 196,61 х 14 к.дн. = 2752,54 грн

Також на цю тему читайте у новинах туттут і ось тут, а також у аналітиці від редакції тут і тут.

 

Як нараховувати лікарняні та декретні у разі неповного розрахункового періоду

Порядок № 1266

Згідно з п. 25 Порядку № 1266, розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах з (першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи, що передують місяцю в якому настав страховий випадок.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Поважними причинами є:

 • період тимчасової непрацездатності;
 • час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
 • час перебування у відпустці без збереження заробітної плати

Відповідно до п. 29 Порядку №1266, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

- допомоги по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

- допомоги по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку

 

Неповний розрахунковий період

Відповідно до п. 26 Порядку № 1266, якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого до першого числа).

 

ПРИКЛАД 5. Середня зарплата для оплати лікарняних, якщо працівник відпрацював менше 12 календарних місяців

Працівника прийнято на роботу з 01.06.2017 р., посадовий оклад працівника – 5500,00 грн. Листок непрацездатності  відкрито 02.10.2017 р.. тривалістю 10 к.дн.

Проведемо нарахування допомогу по тимчасовій непрацездатності, враховуючи те, що у працівника є стаж 6 місяців протягом попередніх 12-ти місяців, а страховий стаж  - п’ять років

Розрахунковий період – червень 2017 р. – вересень 2017 р.

Кількість календарних днів у розрахунковому період: 30 к.дн (червень) + 31 к.дн (липень) + 31к .дн (серпень)  + 30 к.дн (вересень)= 122 к.дн.

Заробітна плата, що входить до розрахунку: 5500,00 грн х 4 міс. = 22000,00 грн

Фактична середньоденна заробітна плата: 22000,00 грн /122 к.дн = 180,33 грн

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності:180,33 грн х 60% х 10 = 1081,98 грн

 

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше календарного місяця за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266).

 

ПРИКЛАД 6. Середня зарплата для оплати тимчасової непрацездатності, якщо працівник відпрацював менше місяця

Працівника прийнято на роботу з 03.10.2017 р., посадовий оклад працівника – 3750,00 грн. Листок непрацездатності  відкрито 09.10.2017 р.. тривалістю 5 к.дн.

Проведемо нарахування допомогу з тимчасової непрацездатності, враховуючи те, що у працівника є стаж 6 місяців протягом попередніх 12-ти місяців, а страховий стаж  - п’ять років.

Працівник не відпрацював і місяця, до розрахунку слід брати фактично відпрацьований час.

Кількість календарних днів у розрахунковому період - 6 к. дн.

Заробітна плата, що входить до розрахунку: 3750 грн / 21 р.дн. х 4 р.дн. = 714,29 грн

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 714,29 грн / 6 к.дн. х 60% х 5 = 357,14 грн  

 

Якщо в розрахунковому періоді, застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку шляхом ділення на 30,44 (п. 28 Порядку № 1266) та п. 5 Порядку № 1266.

 

ПРИКЛАД 7. Середня зарплата для оплати тимчасової непрацездатності, якщо працівник відпрацював менше місяця

Працівника прийнято на роботу з 09.10.2017, посадовий оклад працівника – 3500,00 грн. Захворів у перший день роботи 09.10.2017. На лікарняному перебував 5 к.дн.

Проведемо нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, враховуючи те, що у працівника є стаж 6 місяців протягом попередніх 12-ти місяців, а страховий стаж  - 10 років.

Страховий випадок настав у перший день роботи, тож середню заробітну плату обчислюємо, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку шляхом ділення на 30,44

Середньоденна заробітна плата становить: 3500,00 грн /30,44 = 114,98 грн

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 114,98 грн  х 5 = 574,90 грн

Читайте також на цю тему:

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Оплата праці
Теги:
Заробітна плата , Лікарняні , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?