• Посилання скопійовано

Вік призову знизили до 25 років: дії роботодавця

Роботодавці повинні вести облік тих працівників, які є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. З квітня до їх кола додано ще й працівників, яким виповнилося 25 років

Вік призову знизили до 25 років: дії роботодавця

Як ми повідомляли раніше, з 4 квітня 2024 року вік, з якого чоловіка можуть призвати, змінили з 27 років на 25 років. Що це означає для роботодавця? 

Власне, сам Закон № 3127, яким встановлено це нововведення, нічого про це не говорить. В ньому лише зазначено, що КМУ має подбати про приведення у відповідність із цим Законом діючих нормативних актів. Але наразі цього ще не зроблено. Тож, діємо за тим, що є. 

 

Військовий облік 

Наразі вимоги до роботодавців встановлює Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487.

Відповідно до цього Порядку роботодавець повинен забезпечити персональний військовий облік кожного працівника чоловічої статі (виняток становлять лише чоловіки, яких виключили з військового обліку). 

 

Прийняття на роботу

Загальне правило наступне: при прийнятті на роботу роботодавець отримує від працівника відповідний військово-обліковий документ. Завдання роботодавця – перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування (далі – ТЦК), органах СБУ або підрозділах Служби зовнішньої розвідки. І в семиденний термін надіслати повідомлення  (за формою додатку 4 до Порядку № 1487) до ТЦК про новоприйнятого працівника, який перебуває на військовому обліку (п. 34 Порядку № 1487). 

Згідно з п. 21 Порядку № 1487 взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

 • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Тобто, ця вимога для чоловіків віком 25 років діяла і раніше, і процедуру приймання на роботу зміна віку призову не змінює! Змінився лише вид військово-облікового документу для осіб, яким виповнилося 25 років, про що далі. 

Під час прийняття на роботу під особистий підпис слід довести до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку.

Для ознайомлення рекомендуємо скласти документ, відповідно до якого відповідальна особа буде ознайомлювати новоприйнятих працівників. Зауважимо, що форму законодавчо не визначено, тож це може бути журнал, аркуш доведення, лист ознайомлення тощо.

Самі Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться в додатку 2 до Порядку № 1487. Поки що до них зміни не внесли, тому, на нашу думку, додаткові вимоги роботодавець може прописати самостійно – спираючись на зміни в законодавстві і не чекаючи оновлення цих Правил.  А що це за додаткові вимоги?

 

На підставі яких документів слід вести військовий облік

Ведення військового обліку відбувається на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Приймати на роботу таких осіб без відповідних документів заборонено. 

Якщо особа не має громадянства України, то її не ставлять на військовий облік. 

Слід розуміти наступне. Згідно зі ст. 14 Закону про військовий обов’язок, до призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться відповідними районними (міськими) ТЦК за місцем проживання. 

Отже, раніше у працівника від 16 до 27 років мало бути посвідчення про приписку до призовної дільниці. Іноді був можливий варіант, що вони вже відслужили в ЗСУ за контрактом (це можливо з 18 років, якщо є бажання та відповідна підготовка) – в такому випадку в них буде вже військовий квиток. 

Але з 4 квітня 2024 року громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягають зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто, вони мають звернутися до ТЦК і замінити посвідчення про приписку до призовної дільниці на військовий квиток! 

З’явитися можна і добровільно. Проте, Генштаб заявляє, що ТЦК буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.  

Звісно, що виклик може здійснюватися і за допомогою роботодавців, тобто, надсиланням повістки за місцем роботи. 

 

Чи вносити зміни у Списки?

Нагадаємо, що роботодавці мають вести Списки персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку № 1487). Вони формуються щороку до 25 січня (станом на 1 січня). 

Отже, такі Списки мають у всіх роботодавців, які ведуть військовий облік, за 2024 рік бути сформовані. І тут раптом у деяких працівників дані змінюються. Що робити? Вносити зміни до Списків! Але зробити це можна лише на підставі нових військово-облікових документів, про які ми говорили вище. 

Тобто, спочатку працівник отримує військовий квиток, потім надає його роботодавцю і лише після цього роботодавець вносить зміни до Списків. 

Чи треба працівника спрямовувати за військовим квитком? Скажімо так: оскільки на роботодавця покладено обов’язок з ведення військового обліку і він має перевіряти наявність у працівника передбачених законодавством військово-облікових документів, варто, принаймні, повідомити працівників віком від 25 до 27 років про Закон № 3127 і що вони мають надати нові документи від ТЦК. 

Повідомлення можна зробити у будь-якій формі, але надійніше – у письмовій: наказом по підприємству, листами, оголошенням тощо. Або ж, як автор зазначила вище, не чекати на зміни до Правил військового обліку, а зробити власне доповнення, із яким ознайомити таких працівників! 

Втім, можливо, ваш ТЦК вже про це подбав і надіслав за місцем роботи виклик працівникам, яким виповнилося 25 років. Що з ними робити? 

 

Коли і як оповіщати працівників про виклик до ТЦК? Чи має право роботодавець вручати повістки працівникам?

Відповідно до п. 34 Порядку №1487, з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють оповіщення на вимогу районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття.

У пункті 47 Порядку №1487 зазначається про те, як оповіщати працівників.

У разі отримання розпоряджень щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) ТЦК, керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення викликаних працівників та довести його до відома таких осіб під особистий підпис у визначені ним строки;
 2.  надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного районного (міського) ТЦК;
 3. вручити працівникам повістки про явку за викликом до районного (міського) ТЦК (за наявністю);
 4. письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) ТЦК про викликаних працівників, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
 5. забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівників до відповідного районного (міського) ТЦК.

Рекомендуємо пам’ятати про необхідність реєстрації отриманого розпорядження в Журналі реєстрації вхідних документів. 

Також під час надсилання копії наказу до органу, від якого було отримано розпорядження про виклик, складіть супровідний лист. Оскільки наказ – це документ без адресної частини, його слід надсилати із супровідним листом згідно з п. 10 гл. II Правил № 1000/5.

 

Увага! Якщо працівник відмовляється ставити відмітку у наказі та відмовляється від повістки, слід скласти акт, попередньо зачитавши наказ у присутності свідків

 

Чи ведуть ФОПи військовий облік

Ні, ФОПи військовий облік не ведуть, і цьому є підтвердження і в Законі № 2232, і в Порядку № 1487.

Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їхньої роботи або навчання та покладається на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності (частина п’ята ст. 34 Закону  № 2232-XII).

Порядок № 1487 визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

 • центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами;
 • органами місцевого самоврядування;
 • органами військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення; 
 • ТЦК та СП; 
 • підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності.

Тобто, про ФОПів у цих нормативно-правових актах не згадується. Отже, зазначене вище їх не стосується. 

***

Читайте також

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»